Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád - zahrada

29. 8. 2018

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Provozní řád zahrady
pracoviště MŠ Tyršova

Vypracovala:             Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Schválila:                  Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy
Vydáno dne:             31. 8. 2017
Účinnost od:             1. 9. 2017
Zrušena směrnice:     Provozní řád zahrady pro pracoviště Tyršova z 18. 5. 2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou oprav v textu směrnice a zaznačením úpravy do úvodní masky.
           Číslo    Datum úpravy    Opravená část    Účinnost od    Provedl
                
Pozemek školní zahrady se rozkládá v bezprostřední blízkosti budovy. Přední část je upravena keři a květinami, esteticky koresponduje s budovou. Je zde i umístěno velké krmítko pro ptáky k pozorování a k rozšiřování poznatků dětí. Pravá část budovy slouží jako hřiště na kopanou, nebo na míčové hry. Sezoně je v této části stavěna i trampolína. Zadní část zahrady je rozlehlá a slouží nejenom ke spontánním hrám dětí, ale jsou zde i  účelně zařazeny prvky k rozšiřování poznatků a vědomostí o životě hmyzu, ekologii a změnách počasí . Zahrada je oplocená a uzamyká se bránou a brankou.
Údržbu všech prostranství provádí údržbář a školnice.
Vybavení:
     1x pískoviště
     1x nerezová skluzavka
     1x lanový tunel
     1x lanová pavučina
     1 ks tabule
     3x pružinové houpadlo - kůň, pes, ovce
     1x trampolína
     1x velká skluzavka
     1x koš na basket
     2x dětská branka
     1x hudební altán
     1x krmítko pro ptactvo
     1x hmyzí hotel
   
1. Denní úklid
     • Ráno do 8.hodiny  provádí údržbář a školnice kontrolu prostranství kolem              budovy.
     • V každém ročním období udržuje údržbář chodníky, hlavní schodiště, uklízí        spadané ovoce, větve, stará se o upravenost zahrady.
     • V případě prašnosti údržbář kropí pískoviště a travnaté plochy pitnou vodou,
     • uklízí zahradní domečky, školnice vyřazuje opotřebované hračky, stará se o upravenost skladu na hračky a venkovní umývárnu a WC.

2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář
     • každé ráno provede školnice prohlídku celého prostranství zahrady, okamžitě          odstraňuje
       zjištěné závady, případně nahlásí údržbáři a vedoucí učitelce a  zajistí jejich            odstranění
     • školnice denně  provádí písemný záznam fyzických kontrol prostranství    
     • údržbář ráno odstraňuje zakrytí pískovišť a podle potřeby je kropí v                          dostatečném předstihu, než jdou děti ven
     • před návštěvou zahrady první učitelka provede vizuální kontrolu všech ploch        (prevence úrazu )
     • poslední učitelka zakryje pískoviště, uzamkne hračky, přístup na zahradu

3. Péče o zeleň
     • údržbář seká a uklízí travnaté plochy ve 14-ti denním intervalu, ošetřuje stromy,        keře
     • hrabe listí, uklízí spadané větvě, prořezává stromy, keře, odpleveluje nálety,            záhony, okrasné prostranství, zalévá veškerou zeleň včetně travnaté plochy – v        ranních hodinách před příchodem dětí na zahradu

4. Údržba pískoviště
Pískoviště jsou zakryta vodopropustnou plachtou a tím jsou chráněna proti znečistění. Sítě odkrývají a zakrývají učitelky. V případě potřeby kropí p. uklízečky pískoviště v dostatečném předstihu, než jdou děti ven.
Údržbář:
     • kontrola zakrytí pískoviště
     • kontrola stavu obrub pískoviště
     • 2x během roku překopání písku
     • 1x ročně vybrání pískoviště na plochu – během zimního období je písek ponechán na ploše k promrznutí
     • 1x za 6 let výměna písku, používán písek kopaný o hrubosti 0,4.

5. Provoz zahrady
     • Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí a podle toho organizují pobyt na               školní zahradě takovým způsobem, aby předcházely zdravotním obtížím a              úrazům dětí
     • Prostory zahrady využívají najednou všechny tři třídy
     • Asfaltová cesta slouží jako dopravní hřiště – jízda na koloběžkách
     • Velká travnatá plocha zahrady slouží k pohybovým a míčovým hrám

6. Roční revize, revize herních prvků
     • Revize provádí odborná firma a je protokolárně zanesena
     • Doporučuje případné opravy, nebo likvidaci – výměnou za nový, certifikovaný           výrobek, opatřený veškerou dokumentací
                                                                                                                        
                                                   Mgr. Šárka Čechová, ředitelka školy