Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEKT MŠ Jaroměř - Šablony II

 

Informace o projektu „MŠ Jaroměř - Šablony II“ (reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010197“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo v rámci Výzvy Šablony II o poskytnutí dotace pro Mateřskou školu Jaroměř, Lužická 321.

Název operačního programu:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizátor projektu:

Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  

01. 01. 2019

Datum ukončení fyzické realizace projektu:

31. 12. 2020
 

Název opatření:  

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

Název tematického cíle:

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílová skupina:

Děti v předškolním vzdělávání
Cíl projektu:

Společné vzdělávání dětí, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora školních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

Aktivity a jejich cíle:

1. Školní asistent:

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

2. Projektový den ve škole

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.