Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROJEKT Zahrady jaroměřských dětí aneb pohádkové zahrady mateřských škol v Jaroměři

 

Projekt „Zahrady jaroměřských dětí aneb pohádkové zahrady mateřských škol v Jaroměři“ byl realizován za finanční podpory Evropské unie a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Královéhradeckého kraje a Města Jaroměře.

 

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

logo_colour_pantone.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-opzp-1r.gif

eu.png

    

 

 

 

 

 

Město Jaroměř

mesto.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Realizací projektu "Zahrady jaroměřských dětí aneb pohádkové zahrady mateřských škol v Jaroměři" došlo k rekonstrukci (obnově) tří zahrad mateřské školy Jaroměř, Lužická 321, a to u třech pracovišť této mateřské školy :

A - MŠ Lužická,

B - MŠ Knappova,

C - MŠ Tyršova.

 

Projekt je realizován participací dětí, jejich rodičů, učitelek MŠ, žáků zdejších základních škol, členů místních nestátních neziskových organizací pod odborným vedením dvojice "zahradních architektek" Kateřiny Sinkoviczové Dis. a Terezie Netersové Dis. Ty tvoří společně s ředitelkou MŠ Jaroměř, Lužická 321 Mgr. Šárkou Čechovou realizační tým.

 

Centrálním tématem rekonstrukce všech tří projektových zahrad jsou 4 základní elementy - živly - země, voda, vzduch a oheň. Dalším principem při plánování i při samotné realizaci projektu je, aby každá školka měla originální prvky, aby i prvky, jež se z pochopitelných důvodů ve všech školkách budou nacházet stejné – pískoviště, herní prvky, prvky biodiverzity apod. měly jinou finální podobu.

Byl zvolen individuální přístup k řešení každé zahrady. A to s ohledem na to, že každá školka:

  1. má jinou polohu a umístění (MŠ Lužická – kulturní památka, MŠ Tyršova – součást městské památkové reservace Josefov, MŠ Knappova – klasická sídlištní školka, kde do přírody je opravdu daleko)
  2. vypracovává svůj vlastní roční plán EVVO /ten vychází ze společného Školního vzdělávacího programu (jednotného pro všechna pracoviště)/ – z jeho koncepce rozvoje a průběžných cílů vzdělávání
  3. přizpůsobuje svůj plán EVVO stávajícím možnostem, jež zahrady poskytují pro EVVO, ale i ostatní činnost ve školce
  4. má jiné možnosti dostat se do volné přírody
  5. má jinou rozlohu zahrady

Hlavní téma pro zahrady mateřských školy v Jaroměři bylo vybráno „Pohádkové zahrady mateřských škol v Jaroměři“, aby mohla být vytvořena pro děti srozumitelná koncepce celku zahrady. Pro každou školku byla vybrána jiná pohádka.

A - MŠ Lužická - "Šípkové království"

B - MŠ Knappova - "Pohádky z mechu a kapradí"

C - MŠ Tyršova - "Skřítci hospodáříčci".

V rámci realizace projektu byly všechny tři zahrady obohaceny o prvky biodiverzity (vyvýšené záhony, budky a krmítka pro ptáky,hmyzí hotely, broukoviště, domek pro veverky, domek pro ježka, vytvořeny komposty apod., došlo k ošetření stávajících dřevin,byly vysazeny nové stromy a drobná výsadba (keře, trvalky), zahrady byly vybaveny herními prvky v přírodním stylu. Bohužel došlo i ke kácení, ale veškerý dřevní materiál byl recyklován přímo na zahradách - kmeny použity na herní prvky, hmatový chodníček, či drobné pomůcky pro volnou hru. Kůra a drobné větvičky byly použity na mulčování a štěpku.

V MŠ Tyršova došlo k úpravě stávajících terénních nerovností, v MŠ Knappova byla vytvořena nová terénní nerovnost.

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu „Zahrady jaroměřských dětí aneb pohádkové zahrady mateřských škol v Jaroměři“ bylo přetvořit společnými silami (pedagogové, děti, rodiče, odborníci, místní organizace, dodavatelské firmy) tři školkové zahrady hojně využívané, přesto málo či téměř nulově vybavené na víceúčelové zahrady přírodě blízké. Přetvoření dosluhujících zahrad mateřských škol v Jaroměři na zahrady přírodě blízké, umožní dětem dostatek prostoru a příležitostí pro volnou hru a zároveň vytvoří pedagogům podnětné a inspirativní pracovní prostředí pro výuku EVVO i ostatních činností dle ŠVP mateřské školy "Poznáváme barevný svět" a zároveň vytvoří v Jaroměři atraktivní a podnětné prostředí pro setkávání rodin, pro konání drobných kulturních akcí se zaměřením na rodiny s dětmi apod.

 

Další cíle projektu:

• Umožnit dětem prožívání přírody a životního prostředí

• Umožnit dětem prožívání pro člověka důležitých 4 živlů – elementů: země, voda, oheň a vzduch

• Vytvořit dětem prostor pro trénování smyslů

• Umožnit dětem pobyt v příjemném prostředí

• Umožnit dětem rozvoj motorických dovedností přirozenou cestou

• Vytvořit dětem prostor pro fantazii

• Naučit děti ohleduplnosti k životnímu prostředí uplatněním použitého a užitkového materiálu a instalací prvků biodiverzity

• Umožnit dětem zdravý kontakt s rizikem

• Umožnit dětem, rodičům, pedagogům školek, místním organizacím, ale i dalším obyvatelům města zapojit se do ztvárnění budoucí podoby zahrad

• Vytvořit pedagogům mateřských škol důstojné, inspirativní a příjemné pracovní prostředí umožňující jim plně využívat jejich zkušenosti, schopnosti a dovednosti v oblasti EVVO i mimo ni

• Vytvořit v Jaroměři zázemí pro setkávání se rodin s dětmi a uskutečňování společných kulturních akcí či přátelských setkání a podpořit tím čilý komunitní život.

Všechny 3 školky se nacházejí ve městě, za volnou přírodou se děti musí vypravit v podstatě na výlet, což např. pro ty nejmenší je celkem problém. Dostatek rozmanitého spontáního volného pohybu a volné hry, napomůže k jejich přirozenému rozvoji hrubé a následně i jemné motoriky, jež jsou základem pro rozvoj pozdějších školních kompetencí.

 

Příspěvky

Zahrada v MŠ Knappova 2019

27. 9. 2019

 

Zahrada v MŠ Lužická 2019

24. 9. 2019

 

Zahrada v MŠ Tyršova 2019

10. 9. 2019

 

Zahrada v MŠ Tyršova 2018

12. 10. 2018

Již tři roky si užíváme naší „Skřítkové“ školní zahrady.

 

Zahrada v MŠ Lužická 2018

12. 10. 2018

Zahrada je pro nás velká učitelka ....

 

Zahrada v MŠ Knappova 2018

5. 10. 2018

Znám jednu krásnou zahradu ...

 

Zahrada v MŠ Lužická 2017

29. 10. 2017

Školní zahrada „Šípkové království“

 

Zahrada v MŠ Josefov-Tyršova 2017

21. 10. 2017

Naše nová školní zahrada

Před renovací zde již skoro nic nezůstalo

 

Zahrada v MŠ Knappova 2017

15. 10. 2017

Ať je jaro nebo léto,
podzim nebo zima,
každoročně hrajem si tu,
vždycky je tu prima.

 

Přeměna zahrady MŠ Knappova

28. 2. 2016

Nový školní rok 2015-2016 nám přinesl příjemné změny v podobě budování nové školní zahrady nesoucí název „Pohádky z mechu a kapradí“