Jdi na obsah Jdi na menu
 


Speciální pedagog MŠ

Činnosti speciálního pedagoga v mateřské škole

Neustále zkvalitňujeme nabídku našich služeb a aktivit učených dětem i jejich rodičům (zákonným zástupcům). Právě proto jsme se rozhodli nabídnout v naší mateřské škole zdarma služby speciálního pedagoga. Rádi bychom Vás seznámili s náplní práce tohoto pracovníka v našem zařízení.

Speciální pedagog patří do poradenského orgánu školy a je přímo zodpovědný ředitelce školy. Speciálně pedagogickou péči zajišťuje ve spolupráci s učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Školní poradenské pracoviště je dětem nejblíže, pro rodinu je nejdostupnější, zajišťuje speciální vzdělávací potřeby dětí, preventivní diagnostickou péči, týmové propojení služeb.

Speciální pedagog:

  • Spolupracuje s pedagogy a vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané.
  • Poskytuje poradenské konzultace rodičům (zákonným zástupcům), kteří ho sami vyhledají. (Po předchozí telefonické domluvě termínu schůzky.)
  • Vytváří podmínky k maximálnímu využívání potenciálu dítěte.
  • Poskytuje dítěti individuální i skupinovou podpůrnou a nápravnou speciálně pedagogickou péči, která vede ke komplexnímu a optimálnímu vývoji dítěte.
  • Zaměřuje se na nejčastější problémy předškolního věku (poruchy výslovnosti, poruchy pozornosti, hyperaktivita, náznaky poruch učení atd.)
  • V oblasti logopedické péče provádí speciální pedagog depistáž (vyhledání), po výběru dětí vhodných k individuální logopedické terapii, konzultuje výsledek s rodiči a dle rozsahu a typu poruchy dojde k doporučení na zajištění vhodné logopedické péče.
  • Lekce logopedické péče vedené speciálním pedagogem budou probíhat 1x týdně vždy na každém pracovišti.
  • Zábavná a herní forma je přizpůsobena věku a individuálním potřebám dítěte.
  • Speciální pedagog vede metodicky ostatní paní učitelky k provádění kolektivní logopedické péče.
  • Speciální pedagog bude provádět také kolektivní logopedickou péči, zaměřenou na komunikaci a řečovou výchovu.

 

Kontakt na speciálního pedagoga v MŠ:

Mgr. Kateřina Bělinová

tel: 731 656 151

e-mail: ms.jaro.specialnipedagog@seznam.cz