Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321
Zřizovatelem je Město Jaroměř
 
Součásti organizace:
 
 •  Mateřská škola (v sídle a všech odloučených pracovištích)
  • Lužická 321, 551 01 Jaroměř
  • Knappova 811, 551 01 Jaroměř
  • Na Zavadilce 647, 551 01 Jaroměř
  • Tyršova 119, 551 02 Josefov
 •  Školní jídelna (v sídle a všech odloučených pracovištích)
   
Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátké odloučení od rodiny, žít v kolektivu vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.
 
Důraz klademe především na citový, rozumový a tělesný rozvoj a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
 
Našim cílem je vytvářet ve školce podnětné prostředí, zajímavé a především obsahově bohaté. Do vzdělávacího programu zařazujeme široké spektrum různorodých celoškolních akcí. Jednou z priorit je pro nás vzbuzovat u dětí nejen aktivní zájem poznávat okolní svět, ale především umožnit dětem porozumět sobě i světu který je obklopuje. Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých funguje jejich malý kolektiv a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Snažíme se uplatňovat tzv. svobodu v řádu, to znamená, že děti jsou respektovány a vychází se jim plně vstříc, ale v rámci předem dohodnutých mantinelů, se kterými jsou všichni seznámeni (děti, rodiče, zaměstnanci školky).
 

 

Kopírování a šíření fotografií z těchto webových stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Všechny jsou autorským dílem a podléhají autorskému zákonu. Fotografie dětí z akcí pořádaných školkou jsou zveřejňovány se souhlasem rodičů. Děkujeme za pochopení.